Aktuality

Daňový balíček je vrcholem populismu

Koncem listopadu schválila Poslanecká sněmovna zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka až o 10 tisíc korun ročně a některé další změny v daňových předpisech. Sněmovnou schválené změny mohou prohloubit plánovaný deficit státního rozpočtu z 320 miliard Kč na 450 miliard Kč!

Hnutí VIZE pro Česko považuje prohloubení deficitu o 130 miliard korun za neodpovědné a apeluje na senátory a senátorky, aby provedli zásadní úpravy parametrů, a to s cílem snížit očekávaný propad daně z příjmů fyzických osob nejméně na polovinu. Kosmetické úpravy, které v minulém týdnu provedl Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, sníží propad jen o 20 miliard.

Má-li se propad ve výběru daní snížit aspoň na 65 miliard Kč, je nezbytné nastavit sazbu daně z příjmů na 17% a slevu na poplatníka zvýšit na 28 tisíc korun ročně. Za tohoto předpokladu bude postačující kompenzace 20 miliard Kč pro obce a kraje, která je navržena v zákonu o rozpočtovém určení daní.

Apelujeme především na členy klubů ODS, TOP09, STAN a KDU-ČSL, kteří považují rozpočtovou odpovědnost za jeden ze zásadních pilířů středo-pravé politiky ctící aspoň elementární konzervativní hodnoty, jimiž jsou nízké zadlužení, udržitelné financování a hospodárné nakládání s majetkem.

 

 

Leave a Reply