Aktuality

21 vět pro 21. století

VIZE pro Česko je tady pro každého, kdo si přeje, aby Česká republika byla prosperující zemí. Již Jan Amos Komenský psal v knize „Štěstí národa“, jak je důležité, aby národ usiloval o svornost, bránil svobodu a nezávislost a podporoval vzdělanost a podnikavost.

Politika se dá dělat čistě. Pozitivní změny jsou možné, budeme-li aktivní a vytrvalí.

Česko se mezi lety 2012 až 2018 posunulo o 16 příček nahoru v indexu vnímání korupce. Máme relativně nízkou míru zadluženosti, nízkou míru nezaměstnanosti. Současná krize ukázala, že máme v porovnání se světem velmi efektivní systém zdravotnictví.

Pan Baťa hospodářskou krizi překonal. Dokázal své zaměstnance přesvědčit, že má smysl strpět snížení platů o 40%, když se následně budou z 50ti procent podílet na zisku. I dnes nám může ekonomická spoluúčast (např. zaměstnanecké akcie) pomoci krizi překonat.

Máme vizi, jak:

  • zvýšit míru konkurenceschopnosti naší ekonomiky,
  • zefektivnit práci úřadů a soudů a zlepšit hospodaření (polo)státních firem,
  • lépe využívat dotace, a to nejen v oblasti zemědělství,
  • zajistit lepší dostupnost bydlení pro mladé rodiny,
  • posílit důchodové spoření.

Proměna společnosti je ale potřebná i v dalších oblastech. Hledáme spolupracovníky, kteří mají představu aspoň o základních prioritách změn v určité sféře veřejného života.

Za první republiky patřilo Československo mezi 10 hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. Dnes jsme rádi, když se v nějaké oblasti dostaneme do první třicítky. Máme na víc. Potřebujeme se ale vrátit k hodnotám jak je poctivost, odpovědnost, odvaha. Náš první prezident ctil židovsko-křesťanské tradice a stal se respektovanou osobností.

Vezměme si z Masaryka příklad. Nehádejme se, jestli půjdeme doprava nebo doleva. Pojďme dopředu a učme se společně táhnout za jeden provaz. Posouvejme Česko v žebříčcích hodnocení nahoru tím, že ve svém žebříčku hodnot dáme službu druhým na 1. místo.

Leave a Reply