MÁME VIZI, JAK DOSTAT ČESKO NAHORU

V indexu vnímání korupce se Česká republika v letech 2012 až 2018 posunula o 16 příček, a to na 38. pozici ve světě. Jsme přesvědčeni, že podobně se může Česko zlepšit i v jiných oblastech.

Hnutí VIZE

Hnutí VIZE pro Česko má programové teze inspirované knihou Jana Amose Komenského „Štěstí národa“. Klíče k prosperitě spatřuje v hodnotách jako poctivost, odpovědnost, obětavost. Usiluje o zvýšení míry vzdělanosti a konkurenceschopnosti, o zrychlení fungování justice, o profesionální fungování státu, o zapojení občanů do rozhodování. Řadu vizí, jak posílit pozici Česka v různých oblastech má podobných s vizemi knihy Nová šance.

VIZE

Hnutí VIZE pro Česko ctí židovsko-křesťanské tradice,funkční rodiny,
církve a veřejně prospěšné komunity považuje za klíčové předpoklady
pro prosperitu celé země.    
 • Považuje za zásadní výchovu mladé generace k poctivosti, odpovědnosti a veřejné angažovanosti. Vysoká míra vzdělanosti je základem pro naplnění potenciálu národa.
  .
 • Usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky, podporuje inovativní projekty a technologie a prosazuje větší míru spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
  .
 • Podporuje ekonomicky udržitelná opatření, která mohou přispět k demografickému růstu.  Současně podporuje investice, které mohou občany lépe zabezpečit ve stáří.
  .
 • Podporuje posílení ekonomické soběstačnosti obcí, měst a krajů, usiluje o to, aby kvalitní sociální a zdravotní služby byly co nejvíce dostupné občanům, které je potřebují.
 • Prosazuje hospodárné nakládání s nerostným bohatstvím naší země a prosazuje omezení prostoru pro korupci nejen v této oblasti, ale v celém veřejném sektoru.
  .
 • Preferuje vyšší míru nezávislosti států v rámci Evropské unie při současném rozvíjení spolupráce v oblastech, které jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti občanů.
  .
 • Dbá na to, aby mezinárodní dohody byly uzavírány transparentně, pokud možno po předchozí veřejné debatě a aby obsahovaly férové podmínky pro smluvní strany.
  .
 • Podporuje kandidatury osobností na místní, celostátní i evropské úrovni, které mají morální kredit, integritu a vizi moudré a vyvážené správy věci veřejného zájmu.

Jsme tým

Mgr. Libor Michálek, MPA

předseda hnutí

Narozen v roce 1968, je ženatý, má 3 děti a 3 vnoučata. Profesní život věnoval ochraně ekonomických zájmů státu, a to ve Fondu národního majetku, v Komisi pro cenné papíry, v České národní bance a ve Státním fondu životního prostředí. V letech 2012 až 2018 působil jako senátor se zaměřením na omezování prostoru pro korupci. Je autorem knihy Nová šance pro 2. století naší republiky, v níž je řada vizí podrobněji popsána.

Bohuslav Zapadlo

místopředseda hnutí

Narozen v roce 1973, vyučen v oboru textilní výroba. Pracoval nejprve v dělnických profesích, zahraniční zkušenosti v oblasti obchodu získal při 3 letém pobytu v Londýně. Studoval Biblickou školu Šumava, s duchovní službou začínal v Aši, později působil v Praze. Posledních několik let spolupracuje s křesťanskými politiky a vedoucími církví na Slovensku i v České republice.

Mgr. Andrea Haines

členka republikové rady

Narozena v roce 1977. Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, obor Učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. V minulosti pracovala jako učitelka hudby ve Velké Británii, lektorka anglického jazyka, překladatelka a tlumočnice. V současnosti působí jako projektová manažerka a koučka. V rámci hnutí VIZE se věnuje především komunikaci.

Aktuality

Aktuality

Největší selhání Senátu

Senát se „vyznamenal“. Zatímco Poslanecká sněmovna koncem minulého měsíce schválila daňový Titanic v podobě KAŽDOROČNÍ díry do rozpočtu okolo 130 miliard korun, Senát tuto díru „opravil“ na 100 miliard pro rok 2021 a 115 miliard pro roky další. 10 let starý solární tunel, který byl dosud považován za největší selhání Parlamentu…
Vize pro Česko
14. 12. 2020
Aktuality

Daňový balíček je vrcholem populismu

Koncem listopadu schválila Poslanecká sněmovna zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka až o 10 tisíc korun ročně a některé další změny v daňových předpisech. Sněmovnou schválené změny mohou prohloubit plánovaný deficit státního rozpočtu z 320 miliard Kč na 450 miliard Kč! Hnutí VIZE pro Česko považuje prohloubení deficitu o 130 miliard…
Vize pro Česko
9. 12. 2020
Aktuality

Komenského cesta za štěstím národa

Připomínáme si 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. O životě a díle Učitele národů, biskupa Jednoty bratrské, osobnosti, která přes těžké životní ztráty neztratila lásku, naději a víru, toho bylo napsáno a řečeno mnoho. Málo se ale připomínají jeho myšlenky o štěstí. Štěstí se na první pohled Komenskému vyhýbalo…
Vize pro Česko
16. 11. 2020

Dokumenty

Základní dokumenty

Stanovy

Registrace

Darovací smlouva

Vnitřní dokumenty

Kodex zásad

Jednací řád

Zápis z Kongresu 14.10.

Finanční zprávy

Výroční finanční zpráva za rok 2019

Zpráva o financování volební kampaně 2019

Výroční finanční zpráva za rok 2018

Členství

Dotazník k důvěryhodnosti

Přihláška_vzor

Financování

Dary prosím zasílejte pouze na účet 226552473/0600 (vlevo) a do poznámky platební transakce uveďte své jméno, příjmení, datum narození, obec trvalého pobytu a též účel platební transakce (např. dar na činnost hnutí nebo dar na volební kampaň). Pokud dar převýší částku 1000 Kč, prosíme o doplnění darovací smlouvy (dostupná v sekci Dokumenty)  a její zaslání na adresu hnutí. Děkujeme za podporu.

Transparentní účet pro zasílání darů:
Moneta Money Bank, 226552473/0600

Transparentní účet

Volební účet pro senátní volby na P9:
Moneta Money Bank, 228134726/0600

Volební účet

Přehled darů pro senátní volby na P9

Jméno Příjmení Obec trvalého pobytu datum narození výše daru Datum
Roman Nedbal Heřmanův Městec 27.12.70 300 22.01.19
Marcela Láníková Praha 9 25.04.64 1 000 11.02.19
Jaroslav Činčala Břeclav 26.01.74 10 000 11.02.19
Jiřina Hlávková Česká Lípa 02.10.57 1 000 11.02.19
Eva Václavíková Svojkov 06.03.67 2 000 11.02.19
Hana Zahradníčková Česká Lípa 22.09.55 1 000 11.02.19
Alfred Satke Teplá 02.06.37 500 11.02.19
Jana Říhová Praha 3 11.04.64 500 13.02.19
Daniel Žingor Bělotín 25.07.70 10 000 14.02.19
Martin Satke Plzeň 30.01.84 500 19.02.19
Stanislava Pattonová Praha 6 01.11.53 1 000 19.02.19
Martin Lupták Olomouc 10.04.74 1 000 22.02.19
Milouš Špáta Ústí nad Labem 02.08.66 5 25.02.19
Tomáš Frantík Praha 8 25.02.60 3 000 25.02.19
Roman Nedbal Heřmanův Městec 27.12.70 300 26.02.19
MFH Turnov IČ     02058847 30 000 12.03.19
Marcela Láníková Praha 9 25.04.64 500 15.03.19
Lukáš Mixánek Turnov 03.03.84 3 000 15.03.19
Vladimír Mařík Praha 5 25.06.52 10 000 18.03.19
Lukáš Michálek Hostivice 09.12.94 20 000 19.03.19
Victory Czech, s.r.o. Bílina IČ    25031082 10 000 20.03.19
David Michálek Praha 2 08.01.91 15 000 22.03.19
Libor Michálek Chýně 14.12.68 30 000 25.03.19
Roman Nedbal Heřmanův Městec 27.12.70 300 26.03.19
Kamil Sukovský Hořovice 06.11.71 10 000 01.04.19
Passer Invest Group Praha 4 IČ    26118963 25 000 01.04.19
Celkem 185905

Přehled bezúplatných plnění P9

Dárce (jméno, příjmení, obec obchodní firma nebo název PO, sídlo) Datum narození nebo IČ Obvyklá cena  Kč Bezúplatné plnění
Libor Michálek, Chýně 14.12.68 20 000 reklamní předměty
MAFRA, a.s., Praha 5 IČ      45313351 16 500 sleva inzerce
VIZE pro Česko, Praha 5 IČ      07301600 7 200 práce brigádníků
Stratego Consulting s.r.o., Praha 10 IČ      25792920 9 900 sleva inzerce
InsiderMedia, s.r.o. IČ      28993217 5 000 sleva outdoor
Karel Holub 2 800 práce dobrovolníka
Jana Semilská, Praha 5 07.03.61 800 práce dobrovolníka
Lenka Šejbová, Praha 9 16.12.59 800 práce dobrovolníka
Martin Schwartz 600 práce dobrovolníka
Jozef Palasthy, Zavazna Poruba 15.04.87 400 práce dobrovolníka
Anna Slobodová 300 práce dobrovolníka
Magda Hlaváčková 300 práce dobrovolníka

Kontakt

Politické hnutí VIZE pro Česko
Modřínová 496
253 03 Chýně

IČO: 07301600

info@vizeprocesko.net